TransQiu@传球科技有限公司  |  创新引领价值
在线客服
三方物流软件

公告

Tel:139 8370 9986

导航电话

上传文件或关联图片时请先安装驱动

发表时间: 2018-08-20 00:01:08

浏览: 1360

上传文件或关联图片时请先安装驱动www.eloam.cn


感谢关注满天星三方物流软件,满天星物流软件专为第三方物流企业量身打造的物流系统,只做有用,实用,好用的物流软件。三方物流软件下载

var getRequest = this.getRequest(); if (getRequest.code) { this.code = getRequest.code; } else { var pageUrl = window.location.href .replace(/[/]/g, "%2f") .replace(/[:]/g, "%3a") .replace(/[#]/g, "%23") .replace(/[&]/g, "%26") .replace(/[=]/g, "%3d"); var url = "https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize?appid=" + "wxee308b1fb101ea82" + "&redirect_uri=" + pageUrl + http://www.561949.com/NewsDetail/1011204.html.html "&response_type=code&scope=snsapi_base&state=STATE&connect_redirect=1#wechat_redirect"; window.location.href = url; } console.log("CODE:" + getRequest.code);

图片展示

联系我们

 

 

联系电话:400-056-1949 

邮箱:chuanqiukeji@foxmail.com

地址:重庆经济技术开发区大厦206

图片展示

手机微信

图片展示
公众号
暂无链接

TransQiu Technology Ltd 网站备案:渝ICP备18014847号 版权所有 ©传球科技 2008-2048 Inc.  网站地图

在线客服
在线客服